Comonenta comisiilor

1.COMISIA ECONOMICA , DEZVOLTARE REGIONALA , INTEGRARE EUROPEANA
1.1. TOPALĂ PETRIŞOR IONICĂ - PREŞEDINTE;
1.2. TOPALĂ - SECRETAR;
1.3. BĂTRÎNACHE - MEMBRU;

2. COMISIA PENTRU INVATAMANT, SĂNĂTATE, CULTURA, PROTECŢIE SOCIALA.
2.1. BREAZU AURELIA STELIANA – PREŞEDINTE;
2.2. DAVIDESCU ADELA - SECRETAR;
2.3. MOŢAN - MEMBRU;

3. COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI , URBANISM , INVESTIŢII.
3.1. BĂTRÎNACHE MARIN - PREŞEDINTE;
3.2. MOŢAN MARIAN- SECRETAR;
3.3. DAVIDESCU ADELA - MEMBRU;

4. COMISIA JURIDICĂ ŞI APĂRAREA ORDINII PUBLICE
4.1 TOPALĂ ION - PREŞEDINTE;
4.2 TOPALĂ PETRIŞOR - SECRETAR;
4.3 BREAZU AURELIA STELIANA- MEMBRU