Educatie

În com. Putineiu, educatia copiilor se desfasoara în 3 unitati de învatamânt prescolar , 3 unitati de învatamânt primar si o unitate de învatamânt gimnazial.Astfel :

La nivelul comunei functioneaza 3 gradinite cu program normal , în care sunt înscrisi un numar de 77 prescolari : :

•  Gradinita Putineiu – 40 prescolari - 2 educatoare;

•  Gradinita Hodivoaia – 18 prescolari - 1 educatoare;

•  Gradinita Vieru – 19 prescolari - 1 educatoare;

În cadrul scolilor îsi desfasoara activitatea un numar de 19 cadre didactice si sunt înscrisi un numar de 209 elevi :

•  Scoala cu clasele I – VIII, PUTINEIU , functioneaza cu personalitate juridica, pregateste un numar de 156 elevi, sub îndrumarea a 16 cadre didactice.

•  Scoala cu clasele I – IV , HODIVOAIA, pregateste un numar de 20 elevi sub îndrumarea a unui cadru didactic.

•  Scoala cu clasele I – IV , VIERU , pregateste un numar de 23 elevi sub îndrumarea a 2 cadre didactice.