Fisa serviciu (conform modelului transmis prin adresa nr.1122554 din 11.10.2011)